AspNet.sk     O súťaži HTML5     Výsledky súťaže HTML5     Pravidlá súťaže     Internet Explorer 9 - príručka pre vývojárov
Menu

Praktické cvičenia

Kompatibilita prehliadača Internet Explorer 9 s existujúcimi webmi

mslogo_DS_300

 

Ciele praktického cvičenia

Toto praktické cvičenie je zamerané na získanie a preskúšanie znalostí o základných technikách nastavenia módov kompatibility pre prehliadač Internet Explorer 9. Dokončením tohto cvičenia získate znalosti z nasledujúcich oblastí:

·         Módy kompatibility v Internet Explorer-e 9

·         Nastavenie módov kompatibility na úrovni stránok aj webov

Stručný popis

Internet Explorer 9 podporuje možnosť nastavenia módov kompatibility, ktoré zabezpečia renderovanie webov v štýle predošlých verzií Internet Explorer-a. Webové stránky, ktoré nie je možné z rôznych dôvodov prepísať na použitie najnovších štandardov, je tak možné aj naďalej používať pomocou módov spätnej kompatibility.

Predpoklady zvládnutia praktického cvičenia

·         Základné znalosti webového vývoja

·         Internet Explorer 9

 

Viac informácií

Vývojárska príručka “Internet Explorer 9, HTML5 a CSS3” :
http://msdn.microsoft.com/sk-sk/dd727769

Blogy:
Internet Explorer Blog: Vlastnosti kompatiblity pre webových vývojárov

Internet Explorer Blog: Zhrnutie Compatibility View

Zdrojové kódy

Scenár

Praktické cvičenie je zložené z časti venovanej funkčnosti jednotlivých módov kompatibility v Internet Explorer-e 9  a praktickej úlohy vynútenia módu kompatibility pridaním meta elementu do hlavičky webovej stránky.

Predpokladaný čas potrebný pre dokončenie praktického cvičenia

20 minút

Pomôcky

Použite klávesu F12 (vývojárske nástroje) zabudované do Internet Explorer-a 9, ktoré vám uľahčia ladenie s podporou “breakpoint-ov” a iné funkcie.

 

Techniky kompatibility pre Internet Explorer 9

 Internet Explorer 9 natívne zobrazuje webové stránky s typom dokumentu HTML5 v móde “IE9 Standards”, v ktorom podporuje štandardy HTML5 , Cascading Style Sheets Level 3, Scalable Vector Graphics (SVG) 1.1 a iné. Staršie weby sa v tomto móde nemusia zobrazovať korektne, čo môže byť spôsobené rôznymi príčinami:

·         Dizajn webu sa spolieha na správanie špecifickej verzie browsera, ktoré sa v poslednej  verzii zmenilo (napr.  podmieňovacie komentáre, vektory verzií a detekcia user-agent).

·         Dizajn webu závisí od neštandardného správania

·         Dizajn webu závisí od funkcionality, ktorá už nie je podporovaná

·         Dizajn webu závisí od funkcionality, ktorá bola nekorektne implementovaná v predošlej verzii browsera.

Internet Explorer 9 podporuje kompatibilitu na úrovni dokumentov, ktorú predstavuje sada vlastností umožňujúca simulovať zobrazenie stránok podobne ako v starších verziach prehliadača.

Ak sa váš web nezobrazuje v Internet Explorer-e 9 korektne, môžete tento problem vyriešiť dvomi spôsobmi. Môžete aktualizovať webové stránky tak, aby podporovali najnovšie štandardy, alebo  môžete prinútiť Internet Explorer, aby zobrazoval váš obsah v štýle starších verzií prehliadača. Pre renderovanie stránok v štýle starších prehliadačov stačí pridať meta element X-UA-Compatible do hlavičiek webových stránok. Pri zmene módu dokumentu je potrebné brať do úvahy, že Internet Explorer 9 sa pokúsi renderovať stránku a používať jej direktívy tak, ako by to robil niektorý jeho predchodca.

Nasledujúci príklad je ukážkou vynútenia zobrazenia dokumentu v Internet Explorer-e 9 v štýle IE7:

 

<html>

<head>

  <!—vynutenie zobrazenia ako v Internet Explorer-e 7 -->

  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=EmulateIE7" >

  <title>Moja stránka</title>

</head>

<body>

  <p>Obsah stránky.</p>

</body>

</html>

Direktíva “X-UA-Compatible” inštruuje Internet Explorer 9, aby sa voči stránke správal ako Internet Explorer 7. Keďže táto stránka nemá direktívu <!DOCTYPE>, mala by byť zobrazená v móde IE5 (Quirks). Atribút “content” ale vynúti mód zobrazenia stránky v štýle Internet Explorer-a 7. Direktíva “ X-UA-Compatible” nerozlišuje malé/veľké písmená, ale musí byť v hlavičke webovej stránky pred všetkými elementami v výnimkou elementu “title” a ďalších značiek meta.

Voľba rôznych módov kompatibility ovplyvňuje spôsob zobrazenia webovej stránky:

·         Mód IE9 poskytuje najvyššiu podporu pre štandardy vrátane  HTML5, W3C Cascading Style Sheets Level 3 Specification, Scalable Vector Graphics (SVG) 1.1 Specification atď.

·         Mód IE8 podporuje etablované štandardy vrátane W3C Cascading Style Sheets Level 2.1 Specification ,  W3C Selectors API a časť štandardu  Cascading Style Sheets Level 3 Specification.

·         Mód IE7 renderuje obsah, ako keby bol zobrazený v Internet Explorer-e 7 bez ohľadu na to, či obsahuje stránka direktívu <!DOCTYPE> .

·         Mód Emulate IE9 prikazuje Internet Explorer-u použiť direktívu <!DOCTYPE> na určenie, ako renderovať obsah. Direktívy módu “Standards” sú pre zobrazovanie v móde IE9 a direktívy módu “quirks” sú pre zobrazenie v móde IE5. Na rozdiel od módu “IE9”, mód “Emulate IE9” rešpektuje direktívu <!DOCTYPE>.

·         Mód Emulate IE8 prikazuje Internet Explorer-u použiť direktívu <!DOCTYPE> na určenie, ako renderovať obsah. Direktívy módu “Standards” sú pre zobrazovanie v móde IE8 a direktívy módu “quirks” sú pre zobrazenie v móde IE5. Na rozdiel od módu “IE8”, mód “Emulate IE8” rešpektuje direktívu <!DOCTYPE>.

·         Mód Emulate IE7 prikazuje Internet Explorer-u použiť direktívu <!DOCTYPE> na určenie, ako renderovať obsah. Direktívy módu “Standards” sú pre zobrazovanie v móde IE7 a direktívy módu “quirks” sú pre zobrazenie v móde IE5. Na rozdiel od módu “IE7”, mód “Emulate IE7” rešpektuje direktívu <!DOCTYPE>. Pre väčšinu webov je toto preferovaný mód kompatibility.

·         Mód IE5 renderuje obsah, ako keby bol zobrazený v “quirks” móde Internet Explorer-a 7, ktorý je veľmi podobný renderovaniu stránok pôvodného Internet Explorer-a 5.

·         Mód Edge prikazuje Internet Explorer-u zobraziť obsah v najvyššom (,čo sa týka štandardov) dostupnom móde. Pre Internet Explorer 9 to znamená použitie módu IE9. Ak bude ďalšia verzia Internet Explorer-a podporvať vyšší mód kompatibility, stránky nastavené na mód “edge” sa budú zobrazovať v najvyššom móde podporovanom novou verziou. Tie isté stránky pritom budú v Internet Explorer-e 9 renderované v móde IE9. Mód “edge” sa vzhľadom na svoje vlastnosti doporučuje použiť len pre testovacie účely.

 

Kedy použiť módy kompatibility v Internet Explorer-e 9

Vo väčšine prípadov je najlepšie použiť pre dokument postavený na štandardoch direktívu  <!DOCTYPE>,  napr. pre dokument typu HTML5 v nasledujúcom formáte:

 

<!DOCTYPE html>

Umožňuje to vášmu webu využiť výhody vylepšení browserov pri uvedení ich nových verzií. Nevyhnete sa asi situáciam, kedy je vhodnejšie použiť mód kompatibility najmä pri weboch zobrazovaných staršími verziami prehliadačov. Nasledujúci zoznam je ukážkou rôznych príkladov, kedy sa hodí použitie módu kompatibility:

·         Ak vytvárate aplikáciu dizajnovanú pre zobrazovanie jediným počítačom alebo webovým prehliadačom, ako môže byť napr. multimediálna prezentácia pre kiosk, môže byť vhodnejšie použiť direktívu “X-UA-Compatible”, aby ste si boli istí, že aplikácia bude vždy zobrazená konzistentne, dokonca aj po aktualizácii hardvéru alebo softvéru.

·         Ak ste vytvorili aplikáciu na zákazku s prístupom iba z intranetu, akou môže byť podniková aplikácia pre interné účely, direktíva “X-UA-Compatible” vám pomôže redukovať nároky na údržbu pri aktualizáciach prehliadačov na pracovných staniciach.

·         Ak archivujete obsah webu a plánujete ho postupne odstaviť, direktíva “X-UA-Compatible” vám pomôže počas doby migrácie zobrazovať obsah aj po aktualizácii prehliadačov.

·         Ak váš web používa systém na správu obsahu (CMS) alebo iný framework a nemáte priamu kontrolu nad serverom alebo typmi dokumentov používanými pre webové stránky, direktíva “X-UA-Compatible” vám umožní riadiť mód, ktorý Internet Explorer použije na zobrazenie webových stránok. (Samozrejme možnosť použitia direktívy je závislá od možností úprav CMS systému.)

Ak vytvárate verejný web, ktorý budú navštevovať používatelia z rôznych webových prehliadačov, mali by ste ho navrhnúť tak, aby používal dokumenty založené na štandardoch:

 

<!DOCTYPE html>

Takto sa uistíte, že váš web bude zobrazený čo najkonzistentnejšie, ako sa len dá, pri použití rôznych browserov, zároveň sa uistíte v tom, že vzhľad vášho webu sa prispôsobí zmenám v špecifikáciach štandardov, na ktorých je web založený. Rozhodnutie o riešení problémov s kompatibilitou je predovšetkým rozhodnutím o dizajne, pri ktorom musíte zvážiť rôzne faktory ovplyvňujúce používanie webu.

 

Konfigurácia kompatibility na úrovni webového servera

Administrátor webu môže nastaviť “sajt” tak, aby upravená hlavička celého webu určovala mód kompatibility, ktorý použijú browsery pri zobrazení jeho stránok. Spôsob takéhoto nastavenia zavisí na použitom webovom servri. Napríklad nasledujúci konfiguračný súbor “web.config” umožňuje definovať pre Microsoft Internet Information Services (IIS) vlastnú hlavičku, ktorá si v Internet Explorer-e 9 vynúti renderovanie v móde IE7.

 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<configuration>

  <system.webServer>

    <httpProtocol>

      <customHeaders>

        <clear />

        <add name="X-UA-Compatible" value="IE=7" />

      </customHeaders>

    </httpProtocol>

  </system.webServer>

</configuration>

Nastavenie módu kompatibility na úrovni webovej stránky je nadradené nastaveniu módu na úrovni webového servera.

Viac informácií o  nastavení “meta” elementov pre webové servery nájdete v týchto dokumentoch:

 

Zistenie módu kompatibility

Pre zistenie módu kompatibility webovej stránky v Internet Explorer-e použite vlastnosť documentMode objektu document . Ak napríklad potvrdíte v položke na zadávanie URL adries nasledujúci príkaz, zobrazí sa mód dokumentu použitý pre aktuálnu webovú stránku:

 

javascript:alert(document.documentMode);

Vlastnosť documentMode vráti numerickú hodnotu korešpondujúcu s módom kompatibility použitým pre webovú stránku. Ak je napríklad stránka zobrazovaná v móde IE8, documentMode vráti hodnotu 8.

Vlastnosť compatMode uvedená v Internet Explorer-e 6 sa už nedoporučuje používať, platná je vlastnosť documentMode uvedená v Internet Explorer-e 8. Aplikácie, ktoré využívali compatMode pre podmienené rozhodovanie, fungovali aj v Internet Explorer-e 8, pre ďalšie verzie je potrebné použiť documentMode.

Ak chcete použiť javascript na zistenie módu kompatibility webovej stránky, nezabudnite na staršie verzie Internet Explorer-a tak, ako je naznačené v nasledujúcom kóde:

 

engine = null;

if (window.navigator.appName == "Microsoft Internet Explorer")

{

   // Toto je IE. V akom mode je?

   if (document.documentMode) // IE8 a vyssi

      engine = document.documentMode;

   else // IE 5-7

   {

      engine = 5; // predpokladajme quirks mod, ak sa nepotvrdi nieco ine

      if (document.compatMode)

      {

         if (document.compatMode == "CSS1Compat")

            engine = 7; // mod standardov

      }

      // Pre IE6 mod nie je ziadny test, pretoze tento mod 

      // bol zameneny IE7 modom; Pre IE6 nie je ziadna emulacia.

   }

   // premenna engine teraz obsahuje mod kompatibity dokumentu.

}

 

Význam hodnôt atribútu „content“

Atribút  content elementu META umožňuje väčšiu kontrolu nad zobrazovaním webových stránok v Internet Explorer-e. Ak napríklad nastavíte atribút content na “IE=7.5”, pokúsi sa Internet Explorer prekonvertovať hodnotu na  vektor verzie a vybrať mód najbližší výsledku. V tomto prípade sa nastaví mód IE7. Nasledujúce príklady sú ukážkami výberu módov pre rôzne hodnoty:

 

<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=4">   <!-- IE5 mod -->

<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=7.5" > <!-- IE7 mod -->

<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=100" > <!-- IE9 mod -->

<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=a" >   <!-- IE5 mod -->

 

<!—tato hlavicka imituje Internet Explorer 7 a pouziva  

     <!DOCTYPE> na urcenie zobrazenie webovej stranky -->

<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=EmulateIE7" >   

 

Poznámka: Ak by ste na stránku umiestnili viac „content“ atribútov, Internet Explorer bude rešpektovať len prvý „meta“ element „X-UA-Compatible“.

Atribút content môžete použiť aj na špecifikovanie viac módov kompatibility pre stránku naraz tak, že módy, ktoré chcete použiť, oddelíte bodkočiarkou. Ak istá verzia Internet Explorer-a podporuje viac ako jeden mód kompatibilty, zo zoznamu hodnôt v atribúte  content použije najvyšší mód. Takto môžete vylúčiť špecifické módy. Nasledujúci príklad vylučuje z použitia mód IE7.

 

<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=9; IE=8; IE=5" >

 

Poznámka: Predošlý príklad by v produkčnom prostredí na internete mohol spôsobovať problémy, pretože selektívne vylučuje mód IE7.

Ak webová stránka špecifikuje mód kompatibility, ktorý nie je podporovaný použitou verziou Internet Explorer-a, bude webová stránka zobrazená v najvyššom móde kompatibility podporovanom použitou verziou Internet Explorer-a. Napríklad stránka, ktorá špecifikuje mód IE9, bude v Internet Explorer-e 8 zobrazená v móde IE8.

 

Riadenie prednastaveného renderovania

Ak Internet Explorer 8 a vyšší zobrazuje stránku, ktorá neobsahuje v hlavičke “X-UA-Compatible”, použije na zobrazenie stránky direktívu <!DOCTYPE> . Ak direktíva <!DOCTYPE> špecifikuje typ dokumentu založený na štandardoch, zobrazí  ju Internet Explorer 9 v móde IE9. Typ dokumentu HTML5 je založený na štandardoch a je deklarovaný nasledujúcou syntaxou na začiatku kódu stránky:

 

<!DOCTYPE html>

Ak chýba direktíva <!DOCTYPE> alebo nešpecifikuje dokument založený na štandardoch, zobrazí Internet Explorer 9 stránku v móde IE5. Treba brať do úvahy, že za istých podmienok Internet Explorer zobrazí stránku v inom móde kompatibility ako bolo špecifikované. Príkladmi takýchto podmienok sú:

·         Zapnutie Compatibility View pre stránku.

·         Stránka je prevzatá v zóne intranetu a Internet Explorer je nastavený na použitie Compatibility View pre všetky stránky zo zóny Intranet.

·         Internet Explorer je nastavený na zobrazovanie všetkých webov použitím Compatibility View.

·         Internet Explorer je nastavený na použitie zoznamu Compatibility View List, ktorý špecifikuje sadu webov, ktoré sú vždy zobrazené v Compatibility View.

·         Pre potlačenie nastavení v webovej stránke boli použité vývojárske nástroje (Developer Tools).

·         Na webovej stránke sa vyskytli chyby, Internet Explorer je nastavený na automatické zotavenie z “layout” chýb otvorením stránky cez Compatibility View.

Na nasledujúcich stránkach nájdete ďalšie informácie popisujúce, ako Internet Explorer určuje vhodný mód kompatibility :

Poznámka: Keď je nastavené zobrazovanie intranetových stránok v Compatibility View, Internet Explorer robí výnimky pre stránky zavedené z adresy localhost alebo loopback adresy. Stránky preberané z takýchto lokalít sú zobrazené v móde štandardov, keď direktíva <!DOCTYPE> špecifikuje typ dokumentu založený na štandardoch.

Internet Explorer naviac podporuje  kontrolu funkčností , ktoré vám umožnia kontrolovať spôsob, akým spracuje browser stránku, ktorá neobsahuje hlavičku “X-UA-Compatible headers”. Viac informácií nájdete na stránke venovanej kontrole funkčnosti v časti Emulácia browsera.

 

Úloha 1 – Kompatibilita a verzovanie existujúceho webu

Základným problémom každej verzie nového internetového prehľadávača je vyváženie nových vlastností a funkcionalít s kompatibilitou s existujúcimi webmi. Nové vlastnosti tlačia na jednu stranu web dopredu, na druhú stranu je dnes web veľkým kolosom, v ktorom je treba podporovať aj staršie „sajty“. Internet Explorer 9 podporuje rôzne renderovacie režimy, čím vyvažuje kompatibilitu s novými vlastnosťami:

-         Prináša nové vlastnosti striktne orientované na štandardy,

-         Poskytuje mechanizmus na dodržanie kompatibility s dnešným a včerajším webom.

Internet Explorer 9 podporuje 4 rôzne renderovacie režimy:

-         Quirks – pre spätnú kompatibilitu s renderovaním v prehľadávači Internet Explorer 5,

-         Internet Explorer 7 – pre spätnú kompatibilitu s prehľadávačom Internet Explorer 7 (javascriptom a rozložením elementov na stránke),

-         Internet Explorer 8 – podpora štandardov CSS 2.1 , HTML 4.01 (a časť AJAX vlastností z HTML 5).

-         Internet Explorer 9 – podpora štandardov CSS 3 , HTML5, SVG 1.1

 

Internet Explorer 9 sa spúšťa v prednastavenom režime Internet Explorer 9 Standards. Pre zabezpečenie spätnej kompatibility umožňuje manuálne, ale aj kódom vynútiť prepnutie do režimu kompatibility.

V nasledujúcej úlohe preveríme kompatibilitu IE 9 s existujúcim webovým obsahom a riešenie základných problémov pri renderovaní webovej stránky. 

 

Krok 1 – Používanie režimu kompatibility pre existujúce webové stránky

1.      Otvorte v Internet Explorer-e 9 stránku „podmienka.html“ z priečinka na disku, do ktorého ste rozbalili „zip“ archív s kódmi k tomuto cvičeniu.

 1. Otvorí sa webová stránka, ktorá bola nadizajnovaná a otestovaná pre Internet Explorer 7. Prednastaveným režimom prehľadávača je ale „IE 9“ a stránka nie je renderovaná správne. Prepnite sa do okna vývojárskych nástrojov stlačením klávesy F12.
 2. Cez menu „View/Source/Original“  zobrazte zdrojový kód stránky. Všimnite si, že štýlovanie webovej stránky je obsiahnuté v podmienenom bloku komentára. Podmienka v podmienenom bloku sa aplikuje iba na Internet Explorer 7.

 

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">

<html>

<HEAD>

<title>Testovacia stránka</title>

<!--[if IE 7]>

<style type="text/css">

                #DIV1 {

                                color: white;

                                background:green;

                                padding: 5px;

                }

</style>

<![endif]-->

 

</head>

 

<body>

<!--[if IE 7]>

<p>Túto časť by ste mali vidieť vtedy, keď sa aktivuje podmienený komentár. Text nižšie by mal byť štýlovaný.</p>

<![endif]-->

<div id="DIV1">

Ak sa podmienený komentár aktivuje, tento text by mal byť vykreslený bielou farbou na zelenom pozadí.

</div>

</body>

</html>      

 

 1. Na to, aby bol podmienený komentár platný aj pre IE 7 aj pre IE 9, musíte ho zmeniť tak, aby sa aktivoval, keď je verzia prehľadávača Internet Explorer väčšia alebo sa rovná IE 7. Zameňte podmienku „if IE 7“ podľa nasledujúceho zvýrazneného kódu:

 

...

<!--[if gte IE 7]>

<style type="text/css">

                #DIV1 {

                                color: white;

                                background:green;

                                padding: 5px;

                }

</style>

<![endif]-->

</head>

<body>

<!--[if gte IE 7]>

<p>Túto časť by ste mali vidieť vtedy, keď sa aktivuje podmienený komentár . Text nižšie by mal byť štýlovaný.</p>

<![endif]-->

...      

 

5.      Úpravy uložte a klávesou F5 aktualizujte okno prehliadača zobrazujúceho “podmienka.html”.

6.      Otvorte v Internet Explorer-e 9 stránku „zarovnanie_textu.htm“ z priečinka na disku, do ktorého ste rozbalili „zip“ archív s kódmi k tomuto cvičeniu.

 1. Otvorí sa nová webová stránka, ktorá sa korektne renderuje v prehľadávači Internet Explorer 7, pretože obsahuje meta element na vynútenie renderovania v móde IE7.

zartextuIE7.JPG

 1. Prepnite sa do okna vývojárskych nástrojov stlačením klávesy F12.
 2. Cez menu „View/Source/Original“  zobrazte zdrojový kód stránky.

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">

<html>

<HEAD>

<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=7" />

<title>Testovacia stránka</title>

<style type="text/css">

#DIV1 {

                text-align: center;

                width: 300px;

                height: 150px;

                border: 5px black solid;

}

#P1 {

                width: 150px;

                border: 2px red solid;

                background: green;

}

#DIV2{

                position: absolute;

                top: 50px;

                left: 20px;

                width: 50px;

                height: 50px;

                background: blue;

                color: white;

                text-align: center;

}

 

</style>

 

</head>

 

<body>

 

<div id="DIV1">

Text v DIV1

<p id="P1">

Toto je odstavec

</p>

</div>

 

<div id="DIV2">

DIV2

</div>

</body>

</html>      

 

Zvýraznený kód vyššie ilustruje problém renderovania v IE 7, ktorý je opravený v novom renderovacom „stroji“ IE 9. Nastavenie „text-align:center“ na „#DIV1“ by malo text v „DIV1“ zarovnať na stred (vlastnosť „text-align“ je zdedená), ale nemalo by mať vplyv na blok elementu „<p>“. Ako môžete vidieť v renderovanej webovej stránke element paragrafu je tiež zarovnaný na stred vo vnútri „DIV1“. Autor stránky sa spoľahol na toto (nekorektné) správanie, aby dosiahol želaný efekt určenia pozície „DIV2“ so zachovaním čitateľnosti textu.

 1. Klávesou F12  otvorte okno pre vývojárov.
 2. Vo vývojárskom okne cez menu „Document Mode->Internet Explorer 9 Standards” nastavte pre stránku na natívny mód IE9.
 3. Prepnite sa naspäť do hlavného okna prehľadávača Internet Explorer. Stránka sa nezobrazuje správne. V štandardnom renderovacom režime IE 9 je pozícia elementu paragrafu určená korektne, čo spôsobuje prekrytie textu, takže text v paragrafe už nie je čitateľný.

zartextuIE8.JPG

 1. Prepnite sa do vývojárskeho okna a cez menu „Document Mode->Internet Explorer 7 Standards” vráťte renderovanie stránky naspäť pre IE 7.
 2. Prepnite sa naspäť do hlavného okna prehľadávača Internet Explorer a všimnite si, že obsah je opäť renderovaný správne.

Poznámka: Stránka má v hlavičke:

<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=7" />

čím je určené, že Internet Explorer ju implicitne bude renderovať v režime IE 7.

 

 

Súhrn

 Toto praktické cvičenie Vás zoznámilo s mechanizmom kompatibility, ktorý umožňuje zobrazovať webový obsah v iných módoch, ako je prednastavený mód. Ak skombinujete kompatibilitu s možnosťou renderovať stránky v režime IE 9 postavenom na štandardoch, môžete vytvárať nové weby s moderným dizajnom a zároveň si byť istí, že vaše existujúce weby budú zobrazovateľné v režimoch spätnej kompatibility.

 

Copyright © 2002 - 2011 CHASTIA s.r.o., Igor Stanek
Portál je hostovaný na serveroch firmy Quantasoft - www.qsh.sk.